Næringsnett

I naturen er det et komplisert samspill. Animasjonen viser et næringsnett der de levende organismene påvirker hverandre, samtidig som de blir påvirket av de ikke-levende delene.

  • Side 24 i Kosmos YF lærebok (2017). Animasjonen er uten lyd.