Filmoppgave: Roboter i hjemmehjelpen

1. Åpne lenken nedenfor og se filmen om roboten Eve. Diskuter med en medelev hvordan roboten kan hjelpe eldre personer, slik at de kan bo hjemme lengre.

2. Hvorfor er ikke roboten allerede i bruk?

3. Lag en liste over ting du mener en robot kan hjelpe de eldre med.

4. Diskuter hvorfor roboter ikke kan erstatte menneskelig kontakt.