Undersøk: Byggebransjen krever strengere miljøkrav

1. Les artikkelen fra NRK.no der byggebransjen ber staten stille strengere miljøkrav til egen bransje.

2. Det nye kontorbygget heter «Skipet». Hvilket materiale er «Skipet» bygget med? Forklar hvorfor vi kan si at det er et miljøvennlig materiale.

3. Hvor kommer energien til bygget fra?

4. Hvordan kjøles bygget ned?

5. Gå sammen to og to. Diskuter hvorfor byggebransjen mener at dagens miljøkrav ikke tilfredsstiller de miljøkravene bygninger må ha i framtiden. Skriv ned to nye miljøkrav.