Undersøk: verdens første hybrid cruiseskip

1. Les artikkelen fra NRK.no nedenfor om verdens første hybrid cruiseskip.

2. Hvilke to energikilder bruker skipet?

3. Dieselforbruket går ned. Hvor mange prosent går det ned?

4. Gå sammen to og to. Diskuter hvorfor cruisenæringen ikke er miljøvennlig, selv om Roald Amundsen er et hybrid cruiseskip.