Undersøk: Ulv

Oppgave:

1. Bruk internett og undersøk hvor mange ulv det er i Norge og i Sverige.

2. a) Hvorfor betegnes ulv som en "kritisk truet" art i Norge?

b) Hva betyr det at en art er "kritisk truet"?

3. Undersøk hvor mange ulv Norge drepte i år.

4. Skriv et 5-minuttes foredrag der du presenterer det du har funnet ut.