3. Videooppgave: funksjoner

1. Se videoen ovenfor.

2. Løs funksjonen

f(x) = x3

Sett inn verdier for

a) x=3

b) x=4

c) x=5

Hva blir svaret?

 

3. Bruk koden fra oppgave 2 og vis både verdien av x og svaret.

Nettressurser