2. Videooppgave: regne i en editor

1. Se videoen ovenfor.

2. Åpne Editoren fra lenken nedenfor. Skriv en kode der resultatet skal legge sammen to tall. I resultatet skal det også stå hvilke to tall du har lagt sammen.

3. Hva er forskjellen på det vi skriver mellom anførselstegn "..." og uten anførselstegn?

4. Vi bruker ** hvis vi vil ha en potens med grunntall a og eksponent b, slik a**b betyr ab.

Regn ut 32, 43, 126.

4. Når vi bruker deletegn / får vi et resultat med desimaltall. Vil vi kun ha heltall bruker vi //.

Regn ut 3//4, 3/4 og 1//2.

Python har naturlig nok de vanlige aritmetiske operasjonene innebygget. Disse angis ved + (addisjon), - (subtraksjon), * (multiplikasjon) og / (divisjon). Du kan også bruke ** som angir eksponensiering . x**y x**y betyr x y  xy .

Legg merke til at 3/4 3/4 gir som svar 0.75. Dette kan virke naturlig, men det betyr at en operasjon med to heltall blir et desimaltall, vi ender altså utenfor datatypen heltall selv om vi begynner der. Python har en annen divisjonsoperator som gir heltallig svar, nemlig . For eksempel blir 3//4=0 (desimaldelen av svaret ignoreres).

Python har naturlig nok de vanlige aritmetiske operasjonene innebygget. Disse angis ved + (addisjon), - (subtraksjon), * (multiplikasjon) og / (divisjon). Du kan også bruke ** som angir eksponensiering . x**y x**y betyr x y  xy .

Legg merke til at 3/4 3/4 gir som svar 0.75. Dette kan virke naturlig, men det betyr at en operasjon med to heltall blir et desimaltall, vi ender altså utenfor datatypen heltall selv om vi begynner der. Python har en annen divisjonsoperator som gir heltallig svar, nemlig . For eksempel blir 3//4=0 (desimaldelen av svaret ignoreres).

Python har naturlig nok de vanlige aritmetiske operasjonene innebygget. Disse angis ved + (addisjon), - (subtraksjon), * (multiplikasjon) og / (divisjon). Du kan også bruke ** som angir eksponensiering . x**y x**y betyr x y  xy .

Legg merke til at 3/4 3/4 gir som svar 0.75. Dette kan virke naturlig, men det betyr at en operasjon med to heltall blir et desimaltall, vi ender altså utenfor datatypen heltall selv om vi begynner der. Python har en annen divisjonsoperator som gir heltallig svar, nemlig . For eksempel blir 3//4=0 (desimaldelen av svaret ignoreres).

Nettressurser

  • Editor

    (trinket.io)
    Litt ned på siden finner du Editoren. Slett innholdet i venstre vindu før du starter.