4. Videooppgave: innskrivingsfelt

1. Se videoen ovenfor.

2. Åpne editoren nedenfor. Skriv et program som ber brukeren om å taste inn ett tall. Programmet skal gange tallet med 2 og skrive ut resultatet på skjermen.

3. Skriv et program som ber brukeren om å taste inn to tall. Programmet skal legge sammen de to tallene.

Nettressurser