Diskusjonsoppgave: Matproduksjon

Debatt: Matproduksjon i Norge - bør vi produsere mer eller mindre kjøtt?

Del klassen inn i tre grupper:

1) En av gruppene skal være bønder som lever av kjøttproduksjon.

2) Den andre gruppen skal være dyrevernere som vil fremme dyrevelferd.

3) Den tredje gruppen skal ha klima og bevaring av biologisk mangfold som mål. De vil ha redusert bruk av jordbruksareal (som brukes til dyrefor) og bevaring av rovdyr som mål.

La en i klassen som ikke er med i noen av gruppene være ordstyrer.