Gruppeoppgave: truede populasjoner

Gå sammen to og to, og bli enige om hvem som skal lese hvilken av avisartiklene nedenfor. Deretter jobber dere hver for dere: Begge skal skrive en kort tekst (omtrent en halv side) med fakta om dette temaet, som er basert på informasjon funnet i artikkelen.

Sammenlign tekstene. Hva kan dere si om framtiden for Lundefuglpopulasjonen og torskepopulasjonen?