Gruppeoppgave: Fagfellevurdering

Forskningsartikler i vitenskapelige aviser må vurderes av andre forskere før de blir vist fram. Denne vurderingen av andre forskere kaller vi for fagfellevurdering.

Gå sammen i grupper på to og to elever. Les en elevøvelse som er skrevet av den du er på gruppe med, og svar så på spørsmålene nedenfor.

 

Spørsmål

1. Skriv en setninger om hva elevøvelsen til medeleven din handler om.

2. Undersøk tegningen. Har den noen feil? Lag en ny tegning som du mener viser øvelsen bedre.

3. Er du enig i resultatene og konklusjonen som står i den elevøvelsen du leste? Skriv ned resultatet og forklar hvorfor du er enig eller uenig.

4. Kan du anbefale at elevøvelsen til medeleven din blir vist i en nettavis, slik at alle skoleelever i Norge kan lese den?