Filmoppgave: Solfangeranlegg

Se filmen laget av Nettavis, Lillestrøm-turistkontor.com. Den viser solfangeranlegget på Lillestrøm i Akershus EnergiPark. Solfangeranlegget produserer varmtvann.

Gå sammen i grupper på tre-fire elever og diskuter oppgavene nedenfor.

1. Hvordan fungerer en solfanger?

Tegn solfangeren som står i læreboka (på side 162 Kosmos YF fra 2017).

2. Forklar hvordan varmen fra sola, via et solfangeranlegg, havner hos kundene. (se læreboka side 161, Kosmos YF fra 2017)