Filmoppgave: Middag på sykehjem

Se filmen laget av Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Gå sammen i grupper på tre-fire elever. Diskuter oppgavene nedenfor.

1. Hvorfor er det viktig at eldre spiser et variert kosthold?

2. Forklar hvordan maten lages og oppbevares, før den sendes ut og varmes opp igjen på ulike sykehjem.

3. Hvorfor tror du mange eldre er underernærte?