Filmoppgave: Biologisk mangfold

Se filmen som er laget av Sabima.

Oppgaver:

1: Hva er det vi mennesker gjør som fører til at mange arter blir utryddet i dag?

2. Hvordan tror du det vil være å leve i Norge i år 2049 hvis mange arter er utryddet?