Filmoppgave: Mennesketsbefolkningsvekst

1. Se filmen (talen er på Engelsk) der Hans Rosling forklarer hvorfor det er viktig at barnedødeligheten i fattige land må reduseres, slik at disse familiene slutter å få så mange barn.

2. Gå sammen i grupper på to-tre elever og diskuter hvorfor det er viktig at hver familie ikke får mer enn to barn.