Kapittel 4 - lærebok (2017)

4.1.1 Hogging av regnskog, utslipp av karbondioksid, bruk av ferskvann.

4.1.2 Fortell selv.

4.1.3 Alle globale interessekonflikter vil ramme de fattige mest, men kanskje global oppvarming er alvorligst? Mange land vil få mer tørke, og da blir det matmangel. Siden de er fattige vil de ikke kunne gjøre som oss – betale det som mat, produsert i andre land koster.

 

4.2.1 a)  80 %.

b) Bruk figuren på side 64 som utgangspunkt.

4.2.2 a)  2 passer best, forklar selv hvorfor de andre ikke passer.

4.2.3 Karbondioksid slipper inn mer varme til jorden enn det som slippes ut. Da blir jorden varmere enn den skulle ha vært. Dette er drivhuseffekten.

4.2.4 a) Det kan være av kull, olje, gass, halm, fra atomkraft eller fra fornybare kilder som vind, bølger osv.          

b) Når det brennes olje, kull og gass får vi utslipp av CO2 og økende drivhuseffekt. Atomkraft kan øke faren for ulykker og skadelig stråling.  

4.2.5 a) + b) 32 grader lavere. Regn ut hvor mange grader de ville vært i dag.

c) Forandringen skjer veldig raskt. Vi menneske kunne ha unngått dette. Og vi har moderne samfunn som vil få store problemer ved oppvarming. Bl.a. er det ikke så lett å flytte en stor by opp i fjellet.            

4.2.6 Ingen vet. Vi antyder i boka 6 grader på under 100 år. Det KAN bli enda mer.

4.2.7 Fjellrev, moskusokse, torsk, villrein.

4.2.8 Ingen vet helt sikkert, men det antas at det blir: varmere, våtere, mer vind og mer variasjon.

4.2.9 Noen steder blir ubeboelige pga høy temperatur, lite regn og havet som stiger. Da må de som lever der flytte til et annet sted.

4.2.10 a)  En konferanse er et møte der de som er med kommer sammen og diskuterer spesielle saker. I en miljøkonferanse er det da saker som angår miljøet som diskuteres.

b) Jordkloden skal ikke bli mer enn 2 grader varmere. Les mer side 69.

c) Forslag: WWF, Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Fremtiden i våre hender. Søk på nettsidene deres og finn ut mer.

d) WWF Står for World Wildlife Fund, eller Verdens Villmarksfond – på norsk. Søk på WWF.no for å finne informasjon om fondet.

4.2.11 a) Ut fra data for 2016 har vi i Norge ca. ½ personbil per innbygger. Med tillegg av andre biler blir tallet høyere. Indias befolkning nærmer seg 1.4 milliarder, så det vil bli ca. 700 millioner personbiler.

b) Det er en økning fra ca. 20 millioner i dag og det tilsvarer kanskje en fordobling av antall biler i verden. Og også en fordobling av utslippene med de klimaproblemene det vil føre til. Andre forslag: ulykker, sur nedbør, støy og  bruk av ressurser. Har du flere punkt?

c) Inderne kan kjøpe elektriske biler og produserer strøm fra fornybare energikilder. Allerede er det planer om å gjøre indias biltrafikk elektrisk innen 2030. Andre forslag?

4.2.12  Forslag: Bruk av olje eller gass. Kull fra Svalbard. Atomkraft, f.eks. thorium som Norge har mye av. Vindkraft, bølger, tidevann mm.

4.2.13  Mindre karbondioksid i atmosfæren gir lavere drivhuseffekt. Søk på CCS og finn ut mer om hvordan karbonet kan fanges og hva som er problematisk for å få dette til foreløpig.

 

4.3.1 Det kan være på grunn av klimaendring, men også på grunn av naturkatastrofer som meteornedslag. Konkurranse mellom artene vil også utrydde dyr og planter.

4.3.2 Dette vet vi heller ikke sikkert. Det er i alle fall mange tusen, kanskje 50 000.

4.3.3 Noen kan nevnes: Mink, brunskogsnegl, snøkrabbe, kanadagås og amerikansk hummer. Finn flere på ”svartelista”.

4.3.4 Se selv på internett.

4.3.5 Mange arter, og mange av dem er nyttige som mat, medisin og annet. Regnskogen holder også på fuktighet og på karbondioksid.

4.3.6 Det er mange arter der, dvs. stort mangfold. Regnskogen er et gammelt økosystem. Har vært uforandret i over 60 millioner år.

4.3.7 Arter som lever der forsvinner gjerne for godt. De er tilpasset de områdene som blir borte og kan ikke emigrere (flytte) til andre steder.

4.3.8 De som hogger tjener penger på det.

4.3.9 a)  Søk på Internett, etter f.eks. miljøvernorganisasjoner, politiske partier, jordbruksorganisasjoner, miljødepartementet.

b) Skriv det du selv tenker og mener, og begrunn synspunktene dine.

 

4.4.1 Vann brukes til å drikke, til matlaging og renhold. Vann er også helt nødvendig for jordbruk og for industrien.

4.4.2 Mange fattige land ligger i varme og tørre strøk, med mangel på vann. Overbefolkning gjør også at mye av vannet er forurenset og ubrukelig.

4.4.3 Vi har kunnskaper vi kan dele med andre land. Vi har også god økonomi og kan hjelpe med bistand (penger).

4.4.4 Ikke dusje for lenge, bruke sparedusj og sparespyling på WC. Kommer du på noe mer?

4.4.5  Svar selv

4.4.6   1 er stort sett rett, 2 er feil – jordbruket trenge mye mer vann enn det vi drikker, 3 er veldig feil (se side 74), 4 er sannsynligvis rett, 5 og 6 er også rett.

4.4.7 Her må dere tenke selv, men noen tips: Engasjere seg, ta personlige valg mht hva vi kjøper og bruker og gjør, snakke om problemene …

4.5.1 Ordene skal inn i denne rekkefølgen: Liv, arter, fossiler, dødd, 50 000, mennesker, jorda, forurensning.