Kapittel 9 - lærebok (2017)

9.2.1 b

9.2.2 a) en teknisk innretning som flytter varmeenergi fra et kaldt sted til et varmere sted

b) Fra kaldt til varmt

9.2.3 varmere.

9.2.4 Ja, en varmepumpe som brukes til oppvarming av hus, varmer opp inne i huset, mens den avkjøler omgivelsene utenfor huset. En varmepumpe tapper energi fra av lufta ute ved å gjøre den enda kaldere. Hvis lufta ute for eksempel har en temperatur på -10 grader, trekker vi varme ut av den slik at lufta ute kanskje blir -12 grader, og den varmen som blir frigjort, sender varmepumpa inn i huset.

9.2.5 a) luft-til-luft varmepumpe varmer opp lufta inne i huset. Lufta på utsiden av huset tappes for energi og blir avkjølt.

b)vann-til-luft varmepumpe henter energi fra sjøvann.

9.2.6 Sjøvannet holder hele tiden en temperatur over 0 °C.

9.2.7 Lufta varmes opp ute.

9.2.8 Varmen pumpa leverer er 5,2 ganger større en forbruket av elektrisk energi skulle tilsi.

9.2.9 Pumpa henter varme for 2 kr fra lufta ute

9.2.10 1000 kr

9.2.11 4

9.2.12 7680

9.2.13 720

 

9.3.1 se side 181 i læreboka

 

9.4.1 Energi hentet fra biologisk materiale.

9.4.2 Ved, flis, briketter, pellets

9.4.3 lager briketter, pellets

9.4.4 utnytte metangassen og varmen fra gjødselen

9.4.5 De utnytter metangassen fra søppelfyllinger.

9.4.6 Flis, briketter, pellets

9.4.7 Nei, noen eldre biler er ikke tilpasset biodiesel

9.4.8 regnskog, mat

9.4.10 avfall fra fiskeoppdrett, potetgullfabrikker, gatekjøkken

9.4.11 b

 

9.5.2 biogass, pellet, biodiesel, ved, flis