Kapittel 8 - lærebok (2017)

8.1.1 Nesten all energien på jorda kommer opprinnelig fra sola.

8.1.2 elektrisk strøm, oppvarming av vann

8.1.3 b) lys

8.1.4 ca 4,5 milliarder år

 

8.2.1 til å varme opp vann

8.2.2 Sola varmer opp en mørk beholder som inneholder vann.

8.2.3 a) et sydvendt rom med mange vinduer

b) varme fra solrommet kan være med på å varme opp resten av huset.

8.2.5 Ved å varme opp vann til damp som driver en turbin.

8.2.6 c) å varme opp vann til oppvarming

 

8.3.1 Ved hjelp av solceller (eller via vanndamp til turbin)

8.3.2 a) en solcelle er en brikke som kan produsere elektrisk strøm når det kommer sollys på den, solcellepanel er en sammenkopling av flere solceller

b) seriekopling

8.3.3 bolighus, hytter, fyrlykter, u-land

8.3.4 i et batteri

8.3.6 a) mobilt, billig i drift og energien kan lett lagres

b) dyrt i anskaffelse, tar lang tid før de gir like mye energi som det koster å lage de

8.3.7 solcellen utnytter 20 % av lyset som treffer den.

8.3.8 a) Platen som kalles n-siden har fått tilsatt fosfor. Platen som kalles p-siden har fått tilsatt bor.

b) Solcellen kan produsere elektrisk strøm når den blir belyst.

c) Når solcellen blir belyst, vil noe av energien fra lyset gi økt energi til elektronene på p-siden. Eletronene hopper over til n-siden. Der blir det er overskudd av elektroner som kan gå gjennom ledningen og pæra lyser.

 

 

8.4.1 a) mye vind og nær forbruker

b) høyde: 100 m bladlengde: 60 m

8.4.2 a) produsere elektrisitet

8.4.3 a) lett å sette opp/fjerne, gir mye energi, billige, forurenser ikke

b) Ødelegger inntrykket av et vakkert landskap, skader fuglelivet, leverer ikke strøm når det ikke er vind

8.4.4 b) vi bruker vann i våre kraftverk

8.4.5 Man slår de av for å unngå skade.

 

8.5.1 elbiler går på strøm

8.5.2 a) miljøvennlig b) må lades

8.5.3 andre trafikanter hører den ikke

8.5.4 de frakter flere mennesker

8.5.5 a) strøm og bensin eller diesel

8.5.6 vann