Ø 7.2 Livsstil

Vi kan selv gjøre mye for å oppnå en sunn livsstil. På side 133 følger noen gode råd som kan føre til en sunnere livsstil.

 

Framgangsmåte

I en periode, f.eks. en uke, skal du registrere hvor mange timer du bruker på ulike aktiviteter.

 

Resultater og konklusjon

a) Sett opp en tabell.

 

Antall timer

PC, mobil, spill etter skolen

Trening

Venner

Søvn

Mandag

 

 

 

 

Tirsdag

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

 

 

 

b) Vurder om du bør forsøke å gjøre noen livsstilsendringer. Hvordan vil du i så fall gjøre det?