Ø 7.1 Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet styrker helsa og motvirker sykdom. Flere undersøkelser tyder på at vi beveger oss for lite. I dette forsøket skal du undersøke hvor fysisk aktive elevene på skolen din er.

 

Framgangsmåte

For å finne ut hvor fysisk aktive elevene på skolen er, vil vi spørre hvor mange ganger de trener hver uke. Vi bestemmer oss for bare å spørre elevene i klassen. Svarene skriver vi i en tabell.

 

Resultater og konklusjon

  1. a) Kopier tabellen i kladdeboka og skriv resultatene i den.

 

Treninger per uke

Antall personer

Ingen

 

Én

 

To

 

Tre

 

Fire eller mer

 

 

 

  1. b) Kommenter resultatene og vurder om det kan være noen feilkilder. Tror du at resul­tatet ville ha blitt annerledes hvis du hadde spurt flere elever? Burde du ha spurt om hvor lenge de trener hver gang?
  2. c) Tror du det er noen forskjell på hvilken aktivitet guttene og jentene velger når de skal trene?
  3. d) Planlegg en ny undersøkelse der du kan finne ut hvilke former for trening som er mest populære i din klasse.