Ø 4.4 Klimaundersøkelse

Framgangsmåte

  1. Mål temperaturen hjemme over 4 uker.
  2. Lag en tabell og en graf over dataene. Finn den høyeste og laveste temperaturen og gjennomsnittstemperaturen.

 

Resultater og konklusjon

a) Sammenlign det du fant med hva som er «normaltemperatur» for perioden. Normaltemperaturen er gjennomsnittet for perioden 1960−1990.

b) Hvordan vurderer du selv resultatene du fikk?

c) Hvis du målte kaldere temperatur enn normalen, betyr det at klimaendringen ikke er korrekt?