Ø 3.4 Hvor mye er du verdt i dag?

Et innslag på britisk fjernsyn viste at gatekriminaliteten øker sterkt i Storbritannia. Det ble sagt at en mulig årsak kan være at unge mennesker går med dyre klær og har dyrt elektronisk utstyr (gjennomsnittsverdi på over 8000 kroner).

 

a) Tror du dette kan være en årsak til at det er flere ran av unge på gata?

b) Kan det samme skje i Norge? Begrunn svaret.