Ø 3.6 Forbruk og karbonutslipp

Det meste av det du bruker i livet ditt fører til utslipp av karbondioksid. I 2015 var det gjennomsnittlige utslippet per nordmann 8,4 tonn. (Kilde: Global Carbon Budget.) Det er ett tonn mindre enn for ti år siden, men fortsatt nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet for hele verden.

 

I denne øvingen skal du finne ditt karbon­avtrykk. Du skal også vurdere hvordan du kan endre karbonavtrykket til det bedre.

 

Framgangsmåte

  1. Finn en karbonkalkulator på Internett, f.eks. fra nettstedet nedenfor. Fyll ut tallene i kalkulatoren og få fram ditt karbonavtrykk, målt i tonn per år. Dersom du er usikker på noen av tallene, spør de du bor sammen med.
  2. Fyll også ut tabellen nedenfor. Den kan kanskje fortelle deg/dere hva dere kan ­forandre på? Finn tall for en gjennomsnitts­måned, gjerne den måneden du nå er inne i.

 

Resultater og konklusjon

  1. a) Vurder det karbonavtrykket du fikk. Synes du det er bra eller dårlig?
  2. b) Hva kan du enklest gjøre for å få lavere ­karbonavtrykk?
  3. c) Hva bør du ikke gjøre om du vil senke karbon­avtrykket?
  4. d) Hvordan tror du tallene hadde vært i en klasse i USA? En klasse i India?
  5. e) Hva betyr det for verden om de fleste klarer å senke sitt karbonavtrykk?

 

Ditt forbruk per måned

Kryss

Kostnad / antall

Mulig forandring?

Oppvarming

 

 

 

    Strøm

 

 

 

    Ved

 

 

 

    Olje

 

 

 

    Fjernvarme

 

 

 

Transport

 

 

 

    Bil, bensin eller diesel

 

 

 

    Motorsykkel

 

 

 

    Elbil

 

 

 

    Buss

 

 

 

    Gå/sykle

 

 

 

Flyreiser

 

 

 

Mat

 

 

 

    Kjøttmiddager

 

 

 

    Fiskemiddager

 

 

 

    Middager uten kjøtt/fisk

 

 

 

Klær og sko

 

 

 

Helse og kosmetikk

 

 

 

Annet

 

 

 

Annet