Undersøk: Ny batteriteknologi

1. Utnyttingen av sol- og vindenergi er økende, men om natten og når det er vindstille gir de ikke strøm. Sol- og vindenergi har derfor en stor utfordring siden de ikke kan ta vare på strømmen som produseres. Nå ser man muligheter i ny batteriteknologi. Les artikkelen nedenfor.

2. Hvilke materialer lager man det nye batteriet av?

3. Tror du et slikt batteri kan endre måten vi bruker ulike energikilder på?