Øving: Spørreundersøkelse

Finn ut hvor mye tid klassekameratene bruker på mobiltelefon og foran en datamaskin i stedet for å være sammen med andre eller drive fysisk aktivitet. Du kan lage noe tilsvarende skjemaet nedenfor.

 

Spørreundersøkelse