Undersøk: Mer om solceller

Solceller er bygd slik at solenergien blir omdannet direkte til elektrisk energi. Solceller er svært tynne, ca. 0,3 mm, og 95 % av solcellene består av silisium. Solcellene består av to tynne lag av silisium.

p-siden: I ett av silisiumlagene er det tilsatt små mengder bor, dette laget kaller vi for p-siden, p= positiv.

n-siden: Det andre silisiumlaget er tilsatt små mengder av fosfor. Ett fosforatom har fem elektroner i det ytterste skallet − ett elektron mer enn et silisiumatom. Dette laget kaller vi for n-siden, n= negativ.

En solcelle har på n-siden et overskudd av elektroner, og elektronene går derfor fra n-siden (fosforsiden) til p-siden (borsiden). Etter hvert vil det fylle seg opp med elektroner på p-siden, og det blir dannet en positiv og en negativ side som utgjør en barriere (vegg) mellom de to lagene. På figuren nedenfor ser du det som mange minus-tegn og pluss-tegn langs linja midt på solcellen. Denne negative barrieren hindrer elektronene på n-siden til å vandre til p-siden.

solcelle1

Når sollyset treffer en solcelle, blir elektronene på både n-siden og p-siden slått løs. Elektroner på p-siden kan vandre tilbake til n-siden, mens barrieren hindrer elektronene i å gå motsatt vei. Ved å kople en ledning til solcellen kan vi lede elektronene fra n-siden til p-siden gjennom denne ledningen. Da får vi en elektrisk strøm som kan utnyttes.

 

OPPGAVE:

1) Tegn figuren ovenfor.

2) Forklar punktvis hvordan en solcelle fungerer. Du kan ta utgangspunkt i figuren og punktene a, b og c nedenfor.

3) Lag en 5-minutters presentasjon du kan dele med klassen.

  solcelle