Kapittel 9 - lærebok (2013)

9.2.1 B

9.2.2 a) en teknisk innretning som flytter varmeenergi fra et kaldt sted til et varmere sted

b) Fra kaldt til varmt

9.2.3 varmere.

9.2.4 Ja, en varmepumpe som brukes til oppvarming av hus, varmer opp inne i huset, mens den avkjøler omgivelsene utenfor huset. En varmepumpe tapper energi fra av lufta ute ved å gjøre den enda kaldere. Hvis lufta ute for eksempel har en temperatur på -10 grader, trekker vi varme ut av den slik at lufta ute kanskje blir -12 grader, og den varmen som blir frigjort, sender varmepumpa inn i huset.

9.2.5 se side 178-179.

9.2.6 Sjøvannet holder hele tiden en temperatur over 0 °C.

9.2.7 Lufta varmes opp ute.

9.2.8 Varmen pumpa leverer er 5,2 ganger større en forbruket av elektrisk energi skulle tilsi.

9.2.9 Pumpa henter varme for 2 kr fra lufta ute

9.2.10 1000 kr

9.2.11 4

9.2.12 7680

9.2.13 720

9.3.1 se side 181 i læreboka

9.3.2 Som i en radiator i en bil eller et hus.

9.4.1 Energi hentet fra biologisk materiale.

9.4.2 Ved, flis, briketter, pellets

9.4.3 Briketter, pellets

9.4.4 utnytte metangassen og varmen fra gjødselen

9.4.5 De utnytter metangassen fra fyllinger.

9.4.6 Flis, briketter, pellets

9.4.7 Nei, noen eldre biler er ikke tilpasset biodiesel

9.4.10 avfall fra fiskeoppdrett, potetgullfabrikker, gatekjøkken

9.4.11 b

9.5.2 biogass, pellet, biodiesel, ved, flis