Ø 7.2 Livsstil (nynorsk)

Vi kan sjølve gjere mykje for å få ein sunn livsstil. På side 133 finn du nokre gode råd som kan føre til ein sunnare livsstil.

Framgangsmåte

I ein periode, for eksempel ei veke, skal du registrere kor mange timar du bruker på ulike aktivitetar.

Resultat og konklusjon

a) Set opp ein tabell.

Timar

Datamaskin etter skolen Trening Venner Søvn
Måndag        
Tysdag        
Onsdag        
Torsdag        
Fredag        


b) Vurder om du bør prøve å gjere nokre livsstilsendringar. Korleis vil du i så fall gjere det?