Kapittelprøve

Oppgave

Velg ett av temaene 1-4 nedenfor og forbered et foredrag på 5 minutter for de andre i klassen:

1 delkapittel 4.2 Global oppvarming i læreboka

2 delkapittel 4.3 Tap av biologisk mangfold i læreboka

3 delkapittel 4.4 Global vannkrise i læreboka

4 velg en av artiklene fra Nettressurser nedenfor

 

Oppgaver:

a) Hva handler teksten om?

b) Nevn noen av argumentene i teksten du har lest.

c) Er det en konklusjon i teksten?

d) Hva mener du?