Kapittel 4 Lærebok (2013)

4.1.1        Hogging av regnskog, utslipp av karbondioksid, bruk av ferskvann…
4.1.2        Fortell selv
4.1.3        Alle globale interessekonflikter vil ramme de fattige mest, men kanskje global oppvarming er alvorligst? Mange land vil få mer tørke, og da blir det matmange. Siden de er fattige vil de ikke kunne gjøre som oss – betale det som mat, produsert i andre land koster.

4.2.1        Det går raskt, og det er mange flere mennesker på jorda nå – som vil lide under følgene av oppvarmingen.
4.2.2        Ingen vet. Vi antyder i boka 6 grader på under 100 år. Det KAN bli enda mer.
4.2.3        Fjellrev, moskusokse, torsk, villrein
4.2.4        Appelsintrær og ferskentrær og mange planter som i dag er inneplanter, kanskje i stuevinduet ditt.
4.2.5        Karbondioksid slipper inn mer varme til jorden enn det som slippes ut. Da blir jorden varmere enn den skulle ha vært. Dette er drivhuseffekten.
4.2.6        Ingen vet helt sikkert, men de antas; Varmere, våtere, mer vind og mer variasjon.
4.2.7
a)         I Norge er det over 2.6 millioner biler + busser og lastebiler. Det betyr rundt 0.56 bil per person. Ingen vet hvor mange mennesker som bor i India, men sannsynligvis er det godt over 1 milliard. Det betyr godt over en halv milliard biler.           
b)         Hvordan fører biler til problemer? Noen forslag: ulykker, forurensing, utslipp av karbondioksid (klimaendringer), sur nedbør, støy og  bruk av ressurser. Har du flere punkt?
c)          Kan vi kreve at de ikke skal ha biler slik som oss? Kanskje kan de være fornuftigere enn oss i utvikling og valg av biler?
 
4.3.1        Det kan være på grunn av klimaendring, men også på grunn av naturkatastrofer som meteornedslag. Konkurranse mellom artene vil også utrydde dyr og planter.
4.3.2        Dette vet vi heller ikke sikkert. Det er i alle fall mange tusen, kanskje 50 000.
4.3.3        Noen kan nevnes: Mink, brunskogsnegl, snøkrabbe, kanadsgås og amerikansk hummer. Finn flere på ”svartelista”.
4.3.4        Se selv på internett
4.3.5        Mange arter, og mange av dem er nyttige som mat, medisin og annet. Regnskogen holder også på fuktighet og på karbondioksid.
4.3.6        Det er mange arter der, dvs stort mangfold.
4.3.7        Arter som lever der forsvinner gjerne for godt. De er tilpasset de områdene som blir borte og kan ikke emigrere (flytte) til andre steder.
4.3.8        De som hogger tjener penger på det.
 
4.4.1        Vann brukes til å drikke, til matlaging og renhold. Vann er også helt nødvendig for jordbruk og for industrien.
4.4.2        Mange fattige land ligger i varme og tørre strøk, med mangel på vann. Overbefolkning gjør også at mye av vannet er forurenset og ubrukelig.
4.4.3        Vi har kunnskaper vi kan dele med andre land. Vi har også god økonomi og kan hjelpe med bistand (penger).
4.4.4        Ikke dusje for lenge, bruke sparedusj og sparespyling på WC. Kommer du på noe mer?
4.4.5        Svar selv
4.4.6        1 er stort sett rett, 2 er feil – jordbruket trenge mye mer vann enn det vi drikker, 3: Det er et mål, men det er tvilsomt at målet oppnås, 4 er rett og 5 er feil (se side 52), 6 er sannsynligvis rett, 7 og 8 er også rett.
 
4.5.1  En konferanse er et møte der de som er med kommer sammen og diskuterer spesielle saker. I en miljøkonferanse er det da saker som angår miljøet som diskuteres.
4.5.2    Søk på internett
4.5.3    Søk på Internett og finn ulike syn på saken. Hva er ditt syn? Hvilke argumenter har du for det du mener?
4.5.4    FN har hovedansvaret. FN arrangerer møter og de kommer med forslag til tiltak. Men det er de enkelte landene som må utføre tiltakene.