Undersøk: Energibruk i verden

Oppgave energi


Åpne lenken nedenfor og finn overskriften Energi.

 1. Noter hvor mange dager det er igjen før det er tomt for
  a) olje
  b) gass
  c) kull
 2. Ca. hvor mye energi har vi brukt i verden til nå (MWh)?
 3. Ca. hvor mye av energien kommer fra
  a) ikke-fornybare energikilger (MWh)?
  b) fornybare energikilder (MWh)?
 4. Hvordan kan bruk av fossile energikilder skade miljøet?
 5. Hvorfor bør verden satse mer på de fornybare energikildene?

Nettressurser