Undersøk: Ditt strømforbruk

Undersøk til neste naturfagtime hvor mye strømforbruket er per år der du bor (i kWh).

Oppgave


Gå inn på nettstedet nedenfor og fyll ut skjemaet før du svarer på spørsmålene.

 1. Hvor stort er ditt totale CO2-avtrykk?
 2. Hvor mange tonn CO2 går til
  a) bolig
  b) transport
  c) mat
  d) forbruk
 3. Hvilke endringer kan du gjøre for at ditt totale CO2-utslipp skal gå ned?