Ø 2.3 Populasjonsvekst hos gjærsopp


Gjærsoppen er nyttig for oss mennesker, bl.a. ved at den får deig til å heve seg slik at brød og boller blir luftige og myke når vi steker dem. Gjærsopp omdanner sukker og oksygen til alkohol og karbondioksid. Det er gassen karbondioksid som lager boblene i deigen. Alkoholen fordamper.
 
Utstyr
Tørrgjær
Sukker
Glasskolbe
Mikroskop
Objektglass
Dekkglass
Dråpeteller
 
 
Framgangsmåte
Bland en strøken teskje tørrgjær med 100 gram sukker i 1 liter håndlunkent vann (35–40 ºC). Hele klassen kan seinere bruke av den samme blandingen.
Roter glasskolben slik at alt blir godt blandet.
Drypp en dråpe av gjærblandingen på et objektglass og legg på et dekkglass.
Mikroskopér dette gjærcellepreparatet med det samme og se om du kan telle hvor mange gjærceller det er i mikroskopets synsfelt. (Det kan være lurt at dere tidligere har hatt et forsøk der dere lærte å bruke mikroskopet. Forslag til et slikt forsøk ligger på nettsidene.) Noter hvor mange gjærceller du ser i synsfeltet.
La blandingen stå – helst i varmeskap – ved ca. 35 ºC i ett kvarter. Mikroskopér og tell på nytt. Noter hvor mange gjærceller du nå ser i synsfeltet.
Fortsett med nye målinger hvert kvarter i til sammen 2 timer – eller så lenge som du har tid.
 
Resultater og konklusjon

a) Noter resultatene i en tabell.

Tid  Antall celler   Vurdering
 Ved start    
 15 minutter    
 30 minutter    
 Osv.    


 
b) Lag en graf over populasjonsveksten.