Ø 2.1 Infeksjon

Bakterier fins overalt. De fleste er ufarlige for oss, men noen få kan føre til sykdom – eller i verste fall ta livet av oss. En infeksjonssykdom er en sykdom som kommer av mikroorganismer, f.eks. bakterier. Heldigvis vet vi såpass mye om infeksjonssykdommer i dag at vi er i stand til å beskytte oss bra mot slike sykdommer. Men dersom vi blir smittet, kan bakteriene formere seg raskt i oss. De formerer seg ved celledeling, slik at 1 blir til 2 – som blir til 4, 8, 16 osv.

 
Utstyr
Et ark millimeterpapir
 
Framgangsmåte
I dette forsøket skal vi simulere (etterlikne) en bakterieinfeksjon. Vi skal undersøke hvor fort bakteriene kan formere seg. Vi tenker oss at det er gunstige forhold – passe temperatur, godt med næring, fuktighet osv. – og regner her med at bakteriene deler seg om lag hver time. I praksis betyr det at etter for eksempel 4 timer er én bakterie blitt til (1–2–4–8–16) = 16 bakterier.
 
Resultater og konklusjon
a) Fyll ut tabellen nedenfor.

Hvor mange bakterier er det etter: Antall:
1 time  
2 timer  
3 timer  
4 timer 16
Osv. til 10 timer  


 
b) Lag et koordinatsystem. Begynn med én bakterie og merk av hvordan populasjonen vokser etter som timene går.