Undersøk: Gaupe

Gaupe 1. Les artikkelen om gauper i lenken nedenfor.
bestand = populasjon

2. I 2009 var det 92 familiegrupper av gaupe i Norge. Siden den gangen har populajonen av gauper blitt redusert med 7-14 % hvert år.
Regn ut hvor mange familegrupper det var i 2010 hvis nedgangen var på 10 %.

3. Regn ut hvor mange familiegrupper det var i 2014, bruk 10 % nedgang hvert år. Tegn en graf som viser utviklingen av familiegrupper til gaupepopulasjonen fra 2009 til 2014.

4. Hva kaller vi denne typen av graf?

5. Hva er hovedårsaken til nedgangen i gaupebestanden/populasjonen?

6. Forbered et foredrag på 5-minutter om hvordan du tror populasjonen av gaupe vil utvikle seg i Norge de neste 20 årene.