Undersøk: Jerv

jerv 1. Bruk Internett eller lenkene nedenfor og svar på disse spørsmålene

a) hvor mye veier en jerv?

b) hvor gammel kan en jerv bli?

c) hvor mange unger er det i et jervekull?

d) jerv spiser oftest dyr som allerede er døde. Lag en næringskjede der jerven er med

 

2. Les artikkelen "Dreper flere jerv i hi" i lenken nedenfor. I Norge var det ca. 350 voksne jerv i 2013.

a) Hvor mange kull med nyfødte jervevalper vil myndighetene tllate hvert år?

b) hvordan klarer myndighetene å begrense antall jerveunger som fødes?

c) tror du ar 350 voksne jerv er nok for å forhindre innavl?

 

3. Forbered et foredrag på 5-minutter om hvordan du tror populasjonen av jerv vil utvikle seg i Norge de neste 20 årene. Tegn en kurve som viser utviklingen til populasjonen.
"Bestanden er i 2013 beregnet til å bestå av cirka 350 voksne individer, og dette er en nedgang fra 395 dyr i 2012."