Undersøk: Brunbjørn

Tekst hentet fra Rovdata.no:

På midten av 1800-tallet levde det 3 100 brunbjørn i Norge, og 1 650 holdt til i Sverige. Politiske mål om at bjørnen skulle utryddes førte til en rask nedgang i bestanden fram mot århundreskiftet i begge land.

Rundt 1939 innførte Sverige flere tiltak for å stoppe nedgangen i bestanden. I Norge avskaffet vi på samme tid den statlige ordningen med skuddpremie på bjørn. På dette tidspunktet var det bare cirka 130 bjørner igjen i Skandinavia totalt.

På 1990-tallet ble bestanden beregnet til å være 700 bjørner i Sverige og mellom 22 og 35 i Norge.

I 2008 ble det påvist 120 ulike bjørner i Norge. Det samme året viste beregninger at bestanden av bjørn i Sverige var på ca. 3 300 individer.

I 2012 ble det påvist minimum 137 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 51 av dem var hunner, mens 86 var hanner.

 

Oppgaver:

1. Forbered et foredrag på 10 minutter om hvordan populasjonen av brunbjørn har utvikle seg i Norge og Sverige fra 1800-tallet til i dag. Tegn en graf som viser utviklingen til populasjonen fra 1800-tallet til i dag. Lag en graf for Norge og en for Sverige.

2. Hvorfor tror du mange av våre brunbjørner også lever i Sverige, Finnland og Russland?