Gulvteppe

Diskusjonsppgave: Måling av gulv

Familien Rana skal legge nytt gulvteppe i stuen. De vil alle måle gulvet slik at arealet skal bli mest mulig riktig.

 Målene ble slik:

Navn Per      Sanila    Tariq   Jax
Mål i kvadratmeter (m2) 25,5   26,5 26 24

 

Oppgave

a) Hvor stort er stuegulvet i gjennomsnitt?

b) Hvorfor tror du målene blir ulike? Diskuter i klassen.