Gruppeoppgave: Snus, røyk og E-sigaretter

Oppgave

Esigarett

  1. Du er en av forskerne som skal finne ut om snus, røyk og E-sigaretter har negative effekter på helsen. Hvilke undersøkelser eller observasjoner ville du gjort?
  2. Gå sammen i grupper på tre-fire elever. Lag et spørreskjema der dere undersøker helsen til voksne som bruker snus, røyk eller E-sigaretter. Hvilke spørsmål må med i et slikt spørreskjema?
  3. Kan du komme på noen feilkilder som kan oppstå når mennesker svarer på spørreskjemaer?
  4. Alle i gruppen får minst en voksen til å svare på spørreskjemaet. Gruppen skal sammen skrive en forskningsrapport der dere presenterer framgangsmåte, resultater og en konklusjon.