Gruppeoppgave: Fjellrev

Fjellrev 1. Du er en av forskerne som skal være med på å redde fjellreven. Hvilke målinger eller undersøkelser ville du gjort for å finne ut av hvordan du kan redde fjellreven?


2. Du er en av forskerne som skal undersøke om antall fjellrev blir påvirket av klimaet eller antall rødrev. Skriv opp to hypoteser som du tror forklarer hvorfor det er så få fjellrev i Norge.


3. Gå sammen i grupper på tre-fire elever og diskuter om vi bør bruke penger på å bevare fjellreven. To av dere er forskere som vil bevare fjellreven. De andre i gruppen mener at vi fint kan klare oss uten fjellreven. Noter ned argumenter fra begge forskergruppene underveis i diskusjonen. 

4. Tror du det er fjellrev i Norge når dine barn går på videregående?