Kapittel 1 - lærebok (2013)

1.1.1        a) For eksempel hjulet, motorer og mobiltelefon eller noe annet. b) Bruk eventuelt Internett.

 

1.1.2    a) Å forske betyr å tenke ut en løsning på et problem eller finne svar på et spørsmål.
b) Lite mat, konkurranse med rødreven, lite lemen (mat), det er så få fjellrever igjen og de bor så spredt at det er vanskelig å formere seg. Klimaendringer kan føre til at fjellreven ikke får optimale forhold i fjellet.
 
1.1.3    a) Diskriminering, kvinnene fikk ikke utdannelse og slapp ikke til og så videre.
b) For eksempel Kristian Birkeland og Marie Curie.
 
1.1.4   a) gjetning eller antagelse
b) hypotese – antagelse, teori – hva vi mener er forklaringen
c) Det er grunnlaget for de forsøkene vi skal gjøre.
 
1.1.5    a) Salt senker frysepunktet til vann, derfor vil saltvann fryser ved en lavere temperatur enn rent vann.
b) Når vannet i brusen fryser, utvider volumet seg. Da blir flaska knust.
 
1.1.6    a) En variabel er noe vi ønsker å undersøke i et eksperiment. Når vi gjør målinger eller undersøkelser, må vi helst variere bare en ting om gangen.
b) Slik at resultatet bare er avhengig av denne ene variabelen.
 
1.1.7   Mønster, gummiblanding, føre.
 
1.1.8    forskjell i lys, temperatur og vanning
 
1.1.9    fyrstikker, kniv, spiker, en gryte, et ullteppe eller noe annet
 
1.1.10 Lage et skjema med spørsmål til de andre elevene i klassen. Hvor mange timer sover de? Hvilken karkter fikk de på naturfagprøven?
 
1.1.11  a) for at vi skal kunne stole på resultatene
b) Vi forklarer hva resultatene betyr.
c) Vi må sette opp en ny hypotese som tar hensyn til resultatene våre, og undersøke den.
 
1.1.12 a) Når vi gjør målinger i et eksperiment vil det alltid være en viss grad av måleusikkerhet.
b) Vi kan si noe om hvor sikre resultatene i et eksperiment er ved å anslå måleusikkerheten til liten eller stor.
c) Se side 14 i læreboka. Vi kan redusere måleusikkerheten ved å velge passende måleinstrumenter og være nøyaktig og konsentrert under arbeide.
 
1.2.1 a) en kort beskrivelse av hvorfor vi vil gjøre forsøket
            b) en beskrivelse av hva som er gjort, og hvordan vi har utført målingene
            c) Hva har vi lært av forsøket? En drøfting av hypotesen.
 
 
1.2.2 

 

 

a)
3
b)
5
c)
6
d)
1
e)
2
f)
4

 

 
1.2.3 variabel, hypotese, prøve, forsøk, øvelse, simulere, løse, problem, test, tolke, resultat