Transport av næringsstoffer til cellene

Næringsstoffene fraktes fra blodet ut til alle cellene i kroppen. Næringsstoffene fraktes fra blodet ut til alle cellene i kroppen.

Oppgave

 

  1. Les om transport av næringsstoffer i læreboka.
  2. Skriv punktvis opp hvordan næringsstoffet transporteres til cellene. Forklar så hva figuren viser til en medelev.