Ø 9.2 Varmeveksler

Utstyr
Plastslange
Stort begerglass
Termometer  

Framgangsmåte
1. Kople plastslangen til kaldtvannskranen. La vannet renne gjennom slangen og mål temperaturen på vannet som kommer ut av slangen.
2. Fyll varmt vann i et begerglass og legg det meste av plastslangen oppi begerglasset. Plastslangen er fremdeles koplet til kaldtvannskranen i den ene enden. Den andre enden av plastslangen ligger utenfor begerglasset.
3. Skru opp kaldvannskranen slik at det kalde vannet renner gjennom plastslangen. Mål temperaturen i begerglasset. Mål temperaturen i begerglasset hvert minutt. 

Resultater og konklusjon
a) Lag en tabell med åtte linjer og med overskriftene slik som eksempelet nedenfor. Skriv resultatene inn i tabellen.

Tid                   Temperatur i begerglasset      
   
   

b) Lag en graf med tida i minutter på x-aksen og temperaturen på y-aksen.