Ø 8.1 Varme fra sola

Du bør regne med to skoletimer til denne øvingen.

Utstyr
To plater av aluminium (blanke), omtrent som A4-ark
Matt svart maling (sprayboks eller med pensel)
To plastposer
Klar pakketeip
Målebeger
To termometer
Klokke  

Framgangsmåte
1. Mal eller spray den ene aluminiumsplata. Fest en plastpose med teip på hver av aluminiumsplatene.
2. Fyll 200 ml vann i hver plastpose. Pass på at vannet dekker like stor flate på de to platene. Sett et termometer i hver pose.
3. Plasser platene med posene på skrå i sola.4. Mål temperaturen hvert minutt i ca. 15 minutter. 

Resultater og konklusjon
a) Lag tabell med 6–8 linjer. Fyll ut tabellen. Den kan se ut som tabellen nedenfor.

Tid                Temperatur     
   
   

 

b) Lag en grafisk framstilling av temperaturen i de to posene.
c) Skriv konklusjon.

Prøv mer: Bruk plater av andre materialer og med andre farger. Eller prøv med andre vannmengder.