Ø 8.2 Enkel solfanger

En solfanger er en innretning som bruker solenergien til å varme opp en væske – vanligvis vann. I denne øvingen skal du lage en enkel solfanger.


Utstyr
En pappkasse
Isolasjon – isopor eller steinull
Kniv, f.eks. tapetkniv
Plastslange
Slangeklemme
Mørk papp eller svart søppelsekk
Klar plast
Pakketeip
Målebeger (litermål)
Termometer  

Framgangsmåte
1. Skjær kassen slik at du står igjen med bunnen og litt kant på sidene. Sidene bør være lik tykkelsen på isolasjonen pluss 3–5 cm.
2. Legg isolasjonen i bunnen av kassen og dekk den med mørk papp eller plast fra en søppelsekk.
3. Legg plastslangen oppå pappen. Slangen kan gjerne stikke et godt stykke ut på begge sider. Fest den om nødvendig med pakketeip.
4. Fyll vann i målebegeret og mål temperaturen. Noter temperaturen! Fyll vannet i slangen og lukk med slangeklemma.
5. Dekk kassen med klar plast og fest den med pakketeip.
6. Sett solfangeren på skrå i sola. La solfangeren stå en stund, tapp vann i målebegeret og mål temperaturen igjen. Mål temperaturen nå og noter den! 

Resultater og konklusjon
a) Regn ut temperaturforandringen.
b) Skriv konklusjon.

Prøv mer: Hvis flere grupper har laget en solfanger, vurder da resultatene fra de forskjellige gruppene. Hvordan ville resultatet ha blitt uten isolasjon? Hvordan ville resultatet ha blitt hvis vi dekket kassen med svart plast i stedet for med klar plast?