Ø 8.3 Solcelle

En solcelle er en brikke som kan produsere elektrisk strøm når det kommer sollys på dem.

Utstyr
En eller flere solceller
Amperemeter
Voltmeter
Regulerbar motstand
Ledninger 

Framgangsmåte
1. Kople sammen utstyret.
2. La en sterk lampe lyse rett på solcellen. La det gå ca. 1 minutt før du begynner å måle, så unngår du feil på grunn av temperaturforandringer.
3. Gjør flere målinger av strøm og spenning. Mellom hver måling regulerer du resistansen i den regulerbare motstanden. 

Resultater og konklusjon
a)      Lag tabell med seks rader og tre kolonner. Tabellen kan se ut som dette:

Strøm (A)               Spenning (V)             Effekt (W)              
     
     


b)     Skriv resultatene i tabellen og regn ut effekten. 

Effekt (W) = strøm (A) · spenning (V)

c)     Bruk resultatene til å finne den spenningen som gjør solcellen mest effektiv, og finn ut hvor stor effekt vi da kan få ut av den. Det kan du gjøre ved å tegne en graf med spenningen (i volt) på x-aksen og effekten (i watt) på y-aksen. Toppen på kurven viser den maksimale effekten vi kan få ut av solcellen.