Ø 7.4 Måling av puls

 


I denne øvingen skal vi studere pulsen når vi hviler, og etter en fysisk anstrengelse. 

Utstyr
Klokke som viser sekunder
En stol
Et millimeterpapir eller et rutepapir 

Framgangsmåte
1. Legg deg på gulvet eller bordet og ligg rolig i 5 minutter.
2. Legg rolig to fingrer på siden av halsen og finn pulsslagene.
3. Ta pulsen i 15 sekunder og multipliser med fire. Da får du pulsen for ett minutt, dvs. hjertefrekvensen. Noter resultatet i tabellen i kladdeboka di.
4. Gå opp og ned på stolen i 5 minutter. Bruk 1 sekund på å gå opp og 1 sekund på å gå ned.
5. Mål pulsen eller hjertefrekvensen som i punkt 3 med en gang du er ferdig. Noter resultatet i tabellen.
6. Mål pulsen eller hjertefrekvensen 45 sekunder etter den første målingen, dvs. 1 minutt etter at du er ferdig med å gå opp og ned på stolen. Noter resultatet i tabellen.
7. Mål deretter pulsen eller hjertefrekvensen etter 2 minutter, 3 minutter og 4 minutter. 

Resultater og konklusjon
a) Skriv av tabellen i kladdeboka og noter resultatet i den.

  Pulsslag i 15 sekunder Pulsslag per minutt
Hvilepuls    
Puls rett etter å ha gått opp og ned på stolen      
Puls etter 1 minutt    
Puls etter 2 minutter    
Puls etter 3 minutter    
Puls etter 4 minutter    


              
b) Tegn på rutepapiret en kurve som viser pulsen eller hjertefrekvensen i hvile og for hver av målingene etter at du har gått opp og ned på stolen. Sett av minuttene langs x-aksen og pulsen eller hjertefrekvensen langs y-aksen. Begynn med x = 0 for hvilepulsen og merk av minuttene med 1 cm avstand. På y-aksen setter du av en pulsøkning på 20 for hver centimeter.
c) Hvordan vil kurven se ut for en person som er i god form?
d) Hvordan vil kurven se ut for en person som er i dårlig form?
e) Hvordan vurderer du din egen form ut fra den kurven du har fått?