Nedbryting av næringsstoffer

nedbryting av næringstoffer Oppgave

Næringsstoffene i for eksempel en hamburger består av karbohydrater, fett og proteiner. Disse stoffene brytes ned på vei gjennom fordøyelsessystemet.

  1. Les om nedbryting av næringsstoffer i læreboka.
  2. Forklar hva figuren viser til en medelev.