Ø 6.1 Virkningen av enzymer

I dette forsøket skal du undersøke om enzymer kan være hjelpestoffer som får en reaksjon til å gå. 

Utstyr
Sukkerbit
Pinsett
Fyrstikker
Treflis 

Figur: Sukkerbit over flamme, Kosmos læreboka. 

Framgangsmåte
1. Hold sukkerbiten i en pinsett og prøv å sette fyr på den ved hjelp av fyrstikker. Tar sukkerbiten fyr?
2. Tenn på treflisa og la den brenne en stund slik at du får mye sot på den. Gni dette sotet over på sukkerbiten.
3. Prøv å tenne på sukkerbiten igjen ved hjelp av fyrstikker. Tar den fyr nå? 

Resultater og konklusjon
a) Hvordan kan du forklare at sukkerbiten tok fyr når det var mye sot på den?
b) Hva har det du ser, med enzymer å gjøre? 

Risikovurdering

Faremomenter: Vær forsiktig ved bruk av ild. Ellers er det ingen andre faremomenter forbundet med dette forsøket.

Spesielle tiltak: Hvis du brenner deg, så skyller du lenge med kaldt vann.

Avfallshåndtering: Kast den brente sukker­biten i restavfallet når du er sikker på at alt er slukket.