Ø 6.3 Kunstig magesaft

I dette forsøket skal vi lage kunstig magesaft. Vi skal også undersøke hvordan proteiner blir brutt ned i magesaft. 

Pepsin er et enzym som fins i magesekken hos pattedyr. Pepsin bryter ned proteiner til mindre enheter, og det trenger en pH på mellom 1 og 3 for å virke. Hvert av de tre reagensrørene skal fylles med henholdsvis kunstig magesaft, en løsning av enzymet pepsin og en løsning av saltsyre. 

Utstyr
10 % saltsyre løst i vann
Pepsin
Et egg
Skalpell
3 reagensrør
3 etiketter
1 begerglass, 150 ml  

Framgangsmåte
1. Løs opp 0,5 g pepsin i 100 ml vann.
2. Ta 4 ml pepsinløsning fra punkt 1 i det ene reagensrøret. Tilsett 2 ml 10 % saltsyre. Merk en etikett med «Magesaft» og sett den på reagensrøret.
3. Hell 6 ml fra punkt 1 i det andre reagensrøret. Merk en etikett med «Pepsinløsning» og sett den på reagensrøret.
4. Bland 2 ml 10 % saltsyre med 100 ml vann. Hell 6 ml av denne løsningen i det tredje reagensrøret. Merk en etikett med «Saltsyre» og sett den på reagensrøret.
5. Hell litt eggehvite i kokende vann slik at den stivner. Legg en liten bit eggehvite på størrelse med en ert i hvert av de tre reagensrørene.
6. Merk reagensrørene med navn og la dem stå i varmeskap ved ca. 37 oC i minst 48 timer eller til neste naturfagtime.
7. Ta ut de tre reagensrørene. 

Resultater og konklusjon
a) Beskriv forskjellen på de tre eggehvitene etter forsøket.
b) Forklar hvordan proteiner brytes ned i magesekken ut fra resultater i dette forsøket. 

 

Risikovurdering

Egenskaper: 10 % saltsyre gir alvorlige etse­skader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Pepsin er vurdert som ikke-merkepliktig. Kokt eggehvite er vurdert som ikke-merkepliktig.

Spesielle tiltak: Bruk briller. Ved søl skyll lenge med vann.

Avfallshåndtering: Løsningene kan skylles ned i vasken. Rester av 10 % saltsyre tynnes ut med vann før det tømmes i vasken.